تالارهای پذیرایی، مجالس عروسی و همایش

نکته بسیار مهم در کنار خدمات بسیار عالی موجود در تالارها که به آن اشاره نشد وجود پارکینگ اختصاصی برای حداقل 300 ماشین در مجموعه تالارهای پذیرایی ایرانیان و همچنین سابقه درخشان در برگزاری اکثر همایش­های کوچک و بزرگ استانی با موفقیت فراوان می­باشد.